Cagip Club

Espacio Aero Cagip

Espacio Aereo Cagip

L´espai actual aeri del Club Aeromodelisme Girona Provincial – Cagip té un radi de 500 m en horitzontal des del centre de la pista i de 120 m/400 ft en vertical.

En aquest espai aeri només s’hi permeten activitats de vol d’aeromodelisme. Els altres participants de l’espai aeri (ultralleugers, helicòpters, parapents, globus, etc.) han de volar al voltant d’aquest espai aeri o sobrevolar-lo a una altitud mínima de 150 m/500 ft.

L’entrada a aquest espai aeri només és permesa amb l’acord previ per escrit del club.